دکتر ویدا تقی پور بازرگانی
دکتر ویدا تقی پور بازرگانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: جراحی های لاپاروسکوپی، جراحی های هیستروسکوپی
زمینه‌های کاری: جراحی های مختلف زنان به روش لاپاروسکوپی و هیستروسکوپی، بیماری های زنان، مراقبت های بارداری، اندومتریوز، سزارین
مشهد، -
دکتر دیانا حسینی
دکتر دیانا حسینی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فوق تخصص: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان سزارین، لیزر درمانی
مشهد، احمدآباد
حمیده صباغ
حمیده صباغ
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: بیماری های زنان، آزمایش پاپ اسمیر، مشاوره تغذیه قبل و بعد از بارداری، کنترل بارداری، آی یو دی
مشهد، خیابان رسالت
دکتر نیره خادم غائبی
دکتر نیره خادم غائبی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: نازایی وIVF
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان نازایی، هیسترکتومی، زایمان طبیعی
مشهد، احمدآباد
دکتر سیده مریم مرشدی شعرباف
دکتر سیده مریم مرشدی شعرباف
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران زایمان، تنگ کردن واژن، زایمان سزارین
مشهد، هاشمیه 18
مژگان خدیوی پناه
مژگان خدیوی پناه
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، مراقبت های دوران یائسگی، مشاوره قبل بارداری و زایمان و ناباروری، ماما همراه زایمان طبیعی، درمان واژینیسموس
مشهد، بلوار وکیل آباد
دکتر شهره سعید
دکتر شهره سعید
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان، متخصص زنان و زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، بلوار وکیل آباد
دکتر زهرا زارع
دکتر زهرا زارع
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان، زایمان سزارین، سرطان های زنان، متخصص زنان و زایمان
مشهد، احمد آباد
دکتر زهرا محسنیان
دکتر زهرا محسنیان
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، زایمان طبیعی، جوانسازی واژن، زایمان سزارین، تنگ کردن واژن
مشهد، احمد آباد
دکتر متین عطاران
دکتر متین عطاران
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، IUI، زایمان بدون درد، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، حاشیه خیابان کوهسنگی
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران زایمان، تعیین جنسیت، زایمان طبیعی
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر زهره کیخا
دکتر زهره کیخا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان طبیعی
مشهد، سی متری طلاب
دکتر فخری فخردربانان
دکتر فخری فخردربانان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، متخصص زنان و زایمان، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران یائسگی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، سناباد
دکتر محبوبه رضائی نژاد
دکتر محبوبه رضائی نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: متخصص زنان و زایمان، جراحی زیبایی زنان، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران زایمان، درمان خشکی واژن
مشهد، قاسم آباد
دکتر وحیده فربودی
دکتر وحیده فربودی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، زایمان طبیعی، هیسترکتومی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، ابن سینا 10
دکتر فریبا حقی
دکتر فریبا حقی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران زایمان، عمل جراحی زنان، زایمان طبیعی
مشهد، نخریسی
دکتر هما اسکوئیان
دکتر هما اسکوئیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان، عمل جراحی زنان
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر زهرا توانایی
دکتر زهرا توانایی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، آزمایش پاپ اسمیر، متخصص زنان و زایمان، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، احمد آباد
دکتر عصمت قربانی
دکتر عصمت قربانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران بارداری، زایمان بدون درد، سرطان های زنان، زایمان طبیعی
مشهد، ابتدای خیابان احمدآباد
دکتر ترانه مهاجری
دکتر ترانه مهاجری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، متخصص زنان و زایمان، عمل جراحی زنان، درمان خشکی واژن، زایمان سزارین
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر مریم تیموری سنگانی
دکتر مریم تیموری سنگانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان طبیعی، درمان خشکی واژن، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر الهه صالحی
دکتر الهه صالحی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، هیسترکتومی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر فاطمه آذرپرند
دکتر فاطمه آذرپرند
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سرطان های زنان، درمان خشکی واژن، هیسترکتومی، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، پرستار 1
دکتر لیدا تکلو
دکتر لیدا تکلو
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر سیما رضازاده
دکتر سیما رضازاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، لاپراسکوپی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سفید کردن واژن، سرطان های زنان
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر مهین ادهمی مقدم
دکتر مهین ادهمی مقدم
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، زایمان سزارین، هیسترکتومی، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر یلدا آریان
دکتر یلدا آریان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، زایمان طبیعی، سفید کردن واژن، مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر مرجانه فرازستانیان
دکتر مرجانه فرازستانیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، زایمان طبیعی، عمل جراحی زنان، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، میدان دکتر شریعتی
دکتر سهیلا نایبی آستانه
دکتر سهیلا نایبی آستانه
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه، سرطان های زنان، مراقبت های دوران بارداری، زایمان طبیعی
مشهد، چهارراه برق
دکتر مرضیه شیرازی
دکتر مرضیه شیرازی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، لابیاپلاستی، زایمان بدون درد، هیسترکتومی، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، خیابان پرستار 1
دکتر فاطمه هاشمیان
دکتر فاطمه هاشمیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر مهری براتیان سرابی
دکتر مهری براتیان سرابی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، تنگ کردن واژن، زایمان سزارین، هیسترکتومی، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر مریم پزشکیان
دکتر مریم پزشکیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، مراقبت های دوران زایمان، آزمایش پاپ اسمیر، هیسترکتومی، زایمان طبیعی
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر فاطمه وحید رودسری
دکتر فاطمه وحید رودسری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی، سرطان های زنان، زایمان سزارین
مشهد، میدان بیمارستان امام رضا
دکتر مریم میرپور
دکتر مریم میرپور
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، زایمان طبیعی، درمان افتادگی رحم و مثانه، سرطان های زنان، زایمان سزارین
مشهد، خیابان سرخس
دکتر ملیحه غلامی
دکتر ملیحه غلامی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، مراقبت های دوران زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، احمد آباد
دکتر بی بی طاهره سالاری
دکتر بی بی طاهره سالاری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، زایمان سزارین، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران بارداری، زایمان طبیعی
مشهد، بلوار توس
دکتر فریبا دژکام
دکتر فریبا دژکام
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر، عمل جراحی زنان، زایمان سزارین
مشهد، خیابان دکترا
دکتر مینو نایبی
دکتر مینو نایبی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، سرطان های زنان، آزمایش پاپ اسمیر، هیسترکتومی، درمان خشکی واژن
مشهد، بلوار سجاد
دکتر فرزانه سبحانی
دکتر فرزانه سبحانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران زایمان، تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر فرانک فاضل
دکتر فرانک فاضل
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، زایمان طبیعی، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، خیابان شهید چمران
ماما مشهد
ماما مشهد
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: مشاوره قبل بارداری مشاوره قبل ازدواج، درمان مشکلات یائسگی، مراقبت دوران بلوغ، تخصص مامایی، گواهی سلامت هایمن
مشهد، -
دکتر فریبا حیدرى علوى
دکتر فریبا حیدرى علوى
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، زایمان طبیعی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، هیسترکتومی، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، -
دکتر سمیرا شهابی نژاد
دکتر سمیرا شهابی نژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان عفونت زنان، درمان پولیپ رحم، پرینورافی، جراحی ترمیمی واژن
مشهد
دکتر سمیرا یعقوبی بجمعه
دکتر سمیرا یعقوبی بجمعه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان عفونت زنان، تعیین جنسیت، هودکتومی، مراقبت های بعد از زایمان
مشهد
دکتر سهیلا نایبی آستانه
دکتر سهیلا نایبی آستانه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، کولپوسکوپی، مراقبت های دوران بارداری، درمان پولیپ رحم، درمان بیماری های تخمدان
مشهد
دکتر سودابه جعفری سیدآبادی
دکتر سودابه جعفری سیدآبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان بیماری های تخمدان، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران بارداری، درمان هرپس تناسلی
مشهد
دکتر سودابه حسینیان
دکتر سودابه حسینیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، جراحی رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان عفونت زنان، درمان نازایی
مشهد
دکتر سید احمد شریف آرانی
دکتر سید احمد شریف آرانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان نازایی، کولپوسکوپی، درمان هرپس تناسلی
مشهد
دکتر شکوفه حافظ
دکتر شکوفه حافظ
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، پرینورافی، درمان خشکی واژن، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های تخمدان
مشهد
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger