آرزو سبزواری
آرزو سبزواری
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، ماما همراه، درمان بیماری‌های عفونی و مقاربتی زنان، مشاوره جراحی زیبایی زنان، مشاوره تعیین جنسیت پیش از بارداری
درگز، بلوار شهید صیاد شیرازی
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger