گفتاردرمانی پایتخت پارسه (خیابان کاوه)
گفتاردرمانی پایتخت پارسه (خیابان کاوه)
شعبه یک
زمینه‌های کاری: سکته مغزی، تست های مختلف شخصیت و پیش از ازدواج، تست هوش، عکس از حنجره، مشاوره و روانشناسی
اصفهان، خیابان کاوه
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger