گفتاردرمانی و کاردرمانی یاشا(حنیف امانیان)
گفتاردرمانی و کاردرمانی یاشا(حنیف امانیان)
زمینه‌های کاری: رفتاردرمانی، اختلالات یادگیری، شخصیت ورفتاری و...)، انجام انواع تست های روانشناختی(هوش، مشکلات توجه و تمرکز
گرگان، عدالت 34
سالمه احسانی فر
سالمه احسانی فر
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، آفازی، اختلالات صوت، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، اتیسم
گرگان، عدالت 37
گفتاردرمانی پیام سیدکلاته
گفتاردرمانی پیام سیدکلاته
ارزیابی و درمان انواع اختلالات گفتار ، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: آفازی، بیش فعالی، شکاف کام و لب، مشکلات تلفظ، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی
گرگان، -
گرگان
گرگان
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، شکاف کام و لب، اختلالات صوت، اختلالات یادگیری، اختلالات بلع
گرگان، -
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger