سمیرا یزدانی قادیکلایی
سمیرا یزدانی قادیکلایی
کاردرمانی در منزل
زمینه‌های کاری: ‌ ضربه مغزی، ارائه راهکارهای مناسب سازی و اصلاحات محیطی در منزل، کما، تاخیر تکاملی و رشدی، ضایعات نخاعی
قائم‌شهر، همه مناطق قائمشهر و حومه
کاردرمانی مهر
کاردرمانی مهر
زمینه‌های کاری: آسیب اعصاب محیطی مانند فلج ارب، تاخیر حرکتی شامل دیرگردن گرفتن، سکته مغزی، مشکلات قدرت و تحمل عضلانی، دررفتگی مادرزادی لگن (CDH)
قائم‌شهر، خیابان صالحی مازندرانی
کاردرمانی رویش (مژده احمدپور)
کاردرمانی رویش (مژده احمدپور)
زمینه‌های کاری: ضربه مغزی، اختلالات رفتاری در کودکان، اختلالات مخچه ای، اتیسم، پارکینسون
قائم‌شهر، خیابان مدرس
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger