دکتر فریده فریدنیا
دکتر فریده فریدنیا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، زایمان بدون درد، سرطان های زنان، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان سزارین
قم، بلوارامین
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger