دکتر نفیسه مویدنیا
دکتر نفیسه مویدنیا
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: انجام زایمان سزارین، انجام زایمان طبیعی بدون درد، انجام کلیه مراقبت‌های دوران بارداری، واژینوپلاستی، آمبولیزاسیون شریان رحمی
رشت
دکتر مرضیه مهرافزا
دکتر مرضیه مهرافزا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، جراحی رحم، درمان هرپس تناسلی، پرینورافی، جراحی ترمیمی واژن
رشت
دکتر فاطمه حاجی هادی
دکتر فاطمه حاجی هادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان میوم رحم، عمل جراحی زنان، هودکتومی، تنگ کردن واژن
رشت
دکتر فاطمه حسین زاده
دکتر فاطمه حسین زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های رحم، جراحی تخمدان، درمان زگیل تناسلی
رشت
دکتر فاطمه قلعه تکی زاده
دکتر فاطمه قلعه تکی زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، پرینورافی، درمان بیماری های رحم، کولپوسکوپی، درمان میوم رحم
رشت
دکتر فرامرز رضایی فر
دکتر فرامرز رضایی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان زگیل تناسلی، عمل جراحی زنان، درمان خشکی واژن، هودکتومی
رشت
دکتر فروزان سیاوش مؤخر
دکتر فروزان سیاوش مؤخر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان میوم رحم، درمان بیماری های تخمدان، جوانسازی واژن، عمل جراحی زنان
رشت
دکتر فریبا عجمیان
دکتر فریبا عجمیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، پی آرپی واژن، کولپوسکوپی، جوانسازی واژن، پرینورافی
رشت
دکتر فریبا میربلوک
دکتر فریبا میربلوک
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان بیماری های تخمدان، درمان بیماری های رحم، مراقبت های دوران بارداری، تزریق چربی به واژن
رشت
دکتر لحیا جعفرزاده رضوان
دکتر لحیا جعفرزاده رضوان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان کیست تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان نازایی
رشت
دکتر متانه فرخی
دکتر متانه فرخی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، پرینورافی، مراقبت های بعد از زایمان، هودکتومی، درمان نازایی
رشت
دکتر محبوبه صلواتی خوش قلب
دکتر محبوبه صلواتی خوش قلب
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان نازایی، درمان زگیل تناسلی، تنگ کردن واژن، کولپوسکوپی
رشت
دکتر محمدمهدی فکری
دکتر محمدمهدی فکری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، پرینورافی، جراحی رحم، درمان کیست تخمدان، پی آرپی واژن
رشت
دکتر مرجان پورحیدری
دکتر مرجان پورحیدری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، لابیاپلاستی، درمان کیست تخمدان، درمان میوم رحم، درمان زگیل تناسلی
رشت
دکتر مرجان توفیقی
دکتر مرجان توفیقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، پی آرپی واژن، جراحی تخمدان، درمان خونریزی رحم، تعیین جنسیت
رشت
دکتر علی جاوید
دکتر علی جاوید
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، تنگ کردن واژن، پرینورافی، جراحی تخمدان، کولپوسکوپی
رشت
دکتر مریم پورقربان لاشه مقدم
دکتر مریم پورقربان لاشه مقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان عفونت زنان، جراحی رحم، پرینورافی، درمان افتادگی رحم و مثانه
رشت
دکتر مریم دلدارپسیخانی
دکتر مریم دلدارپسیخانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، تزریق چربی به واژن، پی آرپی واژن، درمان عفونت زنان، مراقبت های دوران بارداری
رشت
دکتر مریم نوروزی
دکتر مریم نوروزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان میوم رحم، تعیین جنسیت، جوانسازی واژن
رشت
دکتر معصومه اخوان آذری
دکتر معصومه اخوان آذری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، جراحی تخمدان، درمان کیست تخمدان، تنگ کردن واژن، تعیین جنسیت
رشت
دکتر معصومه اصغرنیا
دکتر معصومه اصغرنیا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، جوانسازی واژن، تنگ کردن واژن، جراحی تخمدان، هودکتومی
رشت
دکتر معصومه دادرس
دکتر معصومه دادرس
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، لابیاپلاستی، درمان پولیپ رحم، درمان هرپس تناسلی، درمان میوم رحم
رشت
دکتر مهرزاد پورعبداله توتکابنی
دکتر مهرزاد پورعبداله توتکابنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، تزریق فیلر به واژن، جراحی ترمیمی واژن، جراحی رحم، تنگ کردن واژن
رشت
دکتر مهرنوش یدک
دکتر مهرنوش یدک
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، درمان هرپس تناسلی، درمان کیست تخمدان، درمان خونریزی رحم، تزریق چربی به واژن
رشت
دکتر نادر اسماعیل پورلیالستانی
دکتر نادر اسماعیل پورلیالستانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی رحم، لابیاپلاستی، کولپوسکوپی، تزریق چربی به واژن
رشت
دکتر نرجس نبهی
دکتر نرجس نبهی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان پولیپ رحم، پرینورافی، درمان میوم رحم، درمان هرپس تناسلی
رشت
دکتر نسترن عزیزاله زاده
دکتر نسترن عزیزاله زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران بارداری، تزریق فیلر به واژن، جراحی تخمدان
رشت
دکتر نینوش نوری سمیع
دکتر نینوش نوری سمیع
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان خشکی واژن، تزریق چربی به واژن، کولپوسکوپی، تنگ کردن واژن
رشت
دکتر ویدا امینی مقدم
دکتر ویدا امینی مقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، تنگ کردن واژن، جراحی تخمدان، درمان بیماری های تخمدان، تزریق فیلر به واژن
رشت
دکتر زین العابدین براتی
دکتر زین العابدین براتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، جراحی زیبایی زنان، جراحی رحم، درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان
رشت
دکتر زیبا ظهیری سروری
دکتر زیبا ظهیری سروری
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: نازایی، IVF
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، کولپوسکوپی، درمان کیست تخمدان، درمان میوم رحم، جراحی ترمیمی واژن
رشت
دکتر آرزو ترابی گلسفید
دکتر آرزو ترابی گلسفید
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، جراحی تخمدان، درمان پولیپ رحم، درمان زگیل تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان
رشت
دکتر آرزو سلیمی خیاطی
دکتر آرزو سلیمی خیاطی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان هرپس تناسلی، تعیین جنسیت، درمان خشکی واژن
رشت
دکتر آیه کیوان
دکتر آیه کیوان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، کولپوسکوپی، درمان بیماری های تخمدان، پی آرپی واژن، درمان زگیل تناسلی
رشت
دکتر اکبر پورجبار
دکتر اکبر پورجبار
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، جراحی تخمدان، پی آرپی واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
رشت
دکتر بهار پوررضا
دکتر بهار پوررضا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، تزریق چربی به واژن، کولپوسکوپی، جراحی رحم، عمل جراحی زنان
رشت
دکتر بهناز شرف الدین
دکتر بهناز شرف الدین
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان خشکی واژن، درمان هرپس تناسلی، تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های رحم
رشت
دکتر پروانه عبداللهیان صومعه سرائی
دکتر پروانه عبداللهیان صومعه سرائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های بعد از زایمان، درمان خونریزی رحم
رشت
دکتر رویا کیانفر
دکتر رویا کیانفر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، جراحی زیبایی زنان، درمان پولیپ رحم، درمان کیست تخمدان، درمان میوم رحم
رشت
دکتر زهرا روح بخش جورشری
دکتر زهرا روح بخش جورشری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، پی آرپی واژن، جوانسازی واژن، لابیاپلاستی، تزریق فیلر به واژن
رشت
دکتر زهرا قارداش قاضیانی
دکتر زهرا قارداش قاضیانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، هودکتومی، تزریق فیلر به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، تعیین جنسیت
رشت
دکتر زهرا محمدتبار
دکتر زهرا محمدتبار
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، تزریق چربی به واژن، جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان پولیپ رحم
رشت
دکتر زهرا نیک پوری
دکتر زهرا نیک پوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان میوم رحم، پی آرپی واژن، لابیاپلاستی، درمان خونریزی رحم
رشت
دکتر غلامرضا تقوی
دکتر غلامرضا تقوی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، تزریق چربی به واژن، درمان نازایی، درمان هرپس تناسلی، درمان پولیپ رحم
رشت
دکتر سارا افخمی
دکتر سارا افخمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان افتادگی رحم و مثانه، تعیین جنسیت، عمل جراحی زنان، جوانسازی واژن
رشت
دکتر سحر سقطی جلالی
دکتر سحر سقطی جلالی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان عفونت زنان، تعیین جنسیت، جراحی زیبایی زنان، لابیاپلاستی
رشت
دکتر سکینه روشن فکر
دکتر سکینه روشن فکر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان هرپس تناسلی، جراحی رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان میوم رحم
رشت
دکتر سوده رجبیه فرد
دکتر سوده رجبیه فرد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان میوم رحم، درمان هرپس تناسلی، تزریق فیلر به واژن، درمان پولیپ رحم
رشت
دکتر سیده پرتو شاعف
دکتر سیده پرتو شاعف
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، پرینورافی، درمان پولیپ رحم، درمان بیماری های رحم، درمان زگیل تناسلی
رشت
دکتر سیده سودابه ستاری نژاد
دکتر سیده سودابه ستاری نژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، پرینورافی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های تخمدان، پی آرپی واژن
رشت
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger