زینب فرمانی (بلوار جمهوری)
زینب فرمانی (بلوار جمهوری)
متخصص کاردرمانی کودکان
زمینه‌های کاری: کاردرمانی در کودکان اتیسم، سندروم داون، تاخیر رشدی و نارس، کاردرمانی جسمی حرکتی در کودکان فلج مغزی، کم توان ذهنی
قم، خیابان جمهوری
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( بلوار جمهوری اسلامی )
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( بلوار جمهوری اسلامی )
زمینه‌های کاری: تاخیر رشدی، اختلالات توجه و بیش فعالی، اختلالات حافظه و یادگیری، سکته مغزی، ارتباطی و ادراکی) و کاردرمانی بیماری های کودکان ( فلج مغزی (CP)
قم، بلوار جمهوری
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger