زینب فرمانی (بلوار جمهوری)
زینب فرمانی (بلوار جمهوری)
متخصص کاردرمانی کودکان
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی حرکتی در کودکان فلج مغزی، سندروم داون، کاردرمانی حسی ذهنی، کم توان ذهنی، تاخیر رشدی و نارس
قم، خیابان جمهوری
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger