مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( مریوان )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( مریوان )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلال خواندن و نوشتن، تاخیر در تکلم، منوال تراپی، لکنت زبان، نقص توجه
مریوان، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: لارینگوسکوپی، تاخیر در رشد طبیعی کودکان، تاخیر در تکلم، مشکلات حسی حرکتی، درمان اختلال بلع نوزادن
سنندج، خیابان مولوی
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger