شنوایی شناسی و سمعک یاس
شنوایی شناسی و سمعک یاس
زمینه‌های کاری: ABR، TEOAE، ارزیابی شنوایی نوزادان، تجویز و تنظیم تخصصی انواع سمعک نامرئی و پشت گوشی دیجیتال، ASSR)
اصفهان، ‎آمادگاه
شنوایی شناسی و سمعک توحید اصفهان
شنوایی شناسی و سمعک توحید اصفهان
زمینه‌های کاری: O.Vemp، کودکان و بزرگسالان( PTA، IA، ABR، VBRT)
اصفهان، خیابان توحید میانی
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger