شنوایی شناسی و سمعک ایرلایف
شنوایی شناسی و سمعک ایرلایف
شنوایی شناسی و تجویز سمعک های روز دنیا
زمینه‌های کاری: تیمپانومتری، ادیومتری، بررسی سطح شنوایی فرد، ساخت انواع قالبهای سمعک محافظ صوت و محافظ آب، غربالگری شنوایی نوزادان و بزرگسالان
تهران، خیابان انقلاب
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سنجش شنوایی تحصصی کودک، شنوایی سنجی کودک، سمعک پشت گوشی، شنوایی سنجی بزرگسالان، سمعک نامرئی
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سنجش شنوایی تحصصی کودک، تنظیم سمعک، شنوایی سنجی کودک، ادیومتری، سنجش شنوایی بزرگسالان
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک، سنجش شنوایی تحصصی کودک، ABR، تنظیم سمعک، سمعک نامرئی
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک نامرئی، سمعک پشت گوشی، شنوایی سنجی کودک، سمعک، شنوایی سنجی بزرگسالان
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی بزرگسالان، شنوایی سنجی کودک، سمعک نامرئی، تنظیم سمعک، ادیومتری
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک پشت گوشی، سنجش شنوایی بزرگسالان، ABR، شنوایی سنجی بزرگسالان، تنظیم سمعک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک، سنجش شنوایی تحصصی کودک، شنوایی سنجی بزرگسالان، ABR، شنوایی سنجی کودک
تهران، سه راه تهرانپارس
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
مرکز فوق تخصصی شنوایی سنجی
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، تعمیر سمعک نامرئی، تجویز انواع سمعک
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک پشت گوشی، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک نامرئی، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، شنوایی سنجی
تهران، خیابان فلسطین جنوبی
شنوایی شناسی و سمعک الیاد
شنوایی شناسی و سمعک الیاد
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، شنوایی سنجی بدون سمعک، تجویز و تنظیم سمعک بزرگسالان، شنوایی سنجی کودکان، شنوایی سنجی ادیومتری بازی
تهران، جنت آباد مرکزی
شنوایی شناسی و سمعک پژواک
شنوایی شناسی و سمعک پژواک
مرکز توانبخشی شنوایی، گفتار و زبان پژواک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی بزرگسالان، شنوایی سنجی نوزادان، تجویز و تنظیم سمعک کودکان، شنوایی سنجی بدون سمعک، شنوایی سنجی با سمعک
تهران، خیابان دماوند
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک در تهران، تجویز سمعک نامرئی، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، تجویز سمعک پشت گوشی
یاسوج، بلوار ارتش
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک نامرئی، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، شنوایی سنجی، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، بررسی وزوز و سرگیجه
لنده، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند، بررسی وزوز و سرگیجه، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، تجویز سمعک پشت گوشی
دهدشت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
زمینه‌های کاری: تجویز و تنظیم انواع سمعک، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، بررسی وزوز و سرگیجه، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش
سیسخت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ولیعصر
تجویز سمعکهای روز دنیا کاملا نامرئی و غیرقابل دید فول دیجیتال و هوشمند
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک، تشخیص کم شنوایی و میزان آن، ادیومتری، غربالگری شنوایی نوزادان و بزرگسالان، بررسی سطح شنوایی فرد
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی، سمعک و گفتاردرمانی محیا توان
شنوایی شناسی، سمعک و گفتاردرمانی محیا توان
شنوای شناسی، تجویز سمعک های روز دنیا و گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: تشخیص کم شنوایی و میزان آن، مشکلات ناشی از سکته مغزی و ضربه مغزی، مشکلات توجه و تمرکز، مشکلات تلفظ، لکنت
تهران، -
سمانه رضایی
سمانه رضایی
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک، شنوایی سنجی
تهران، خیابان هلال احمر
ساجد بادفر
ساجد بادفر
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی، تجویز سمعک
تهران، یوسف آباد
دکتر سیروان نجفی
دکتر سیروان نجفی
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: توانبخشی اختلالات شنوایی، ارزیابی اختلالات شنوایی، ارزیابی اختلالات تعادل، تجویز انواع سمعک، توانبخشی اختلالات تعادل
تهران، بالا تر از میدان ونک
دکتر سیدجلال ثامنی
دکتر سیدجلال ثامنی
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
تهران، میدان آرژانتین
افشین امیری ججین
افشین امیری ججین
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، تجویز انواع سمعک
تهران، اشرفی اصفهانی
دکتر محمدعلی سلمانپور
دکتر محمدعلی سلمانپور
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی، تشخیص و درمان بیماری‌های کودکان، نوزادان، تجویز انواع سمعک
تهران، تهرانپارس
دکتر مجید نوروزی
دکتر مجید نوروزی
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
تهران، تهرانپارس
شنوایی شناسی دکتر بافکار
شنوایی شناسی دکتر بافکار
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
تهران، سعادت اباد
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger