کاردرمانی آتیه
کاردرمانی آتیه
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، بیش فعالی، اختلالات یکپارچگی حسی، نقص توجه و تمرکز، درمان اختلالات طیف اتیسم
اصفهان، کنارگذر اتوبان میرزا کوچک خان
کاردرمانی و گفتاردرمانی آوین
کاردرمانی و گفتاردرمانی آوین
مدیر کلینیک: الیاس منفرد
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، تربیت شنیداری، آموزشی شناختی، اتیسم، مشکلات تولید گفتار
اصفهان، میدان جمهوری
گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره پایتخت
گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره پایتخت
شعبه دو
زمینه‌های کاری: جلسات افزایش توجه و رفتار درمانی، سکته مغزی، درمان اختلالات گفتار مربوط به کودکان، مشاوره در استرس و اضطراب، درمان لکنت
اصفهان، خیابان شمس آبادی
گفتاردرمانی دکتر ناصر زارعی شمس آبادی
گفتاردرمانی دکتر ناصر زارعی شمس آبادی
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان کودکان بیش فعال و دچار نقص توجه، سکته مغزی، ضعف در خواندن، عکس از حنجره، جلسات افزایش توجه و رفتار درمانی
اصفهان، خیابان کاوه
گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره پایتخت
گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره پایتخت
شعبه یک
زمینه‌های کاری: جلسات افزایش توجه و رفتار درمانی، تست هوش، درمان لکنت، ضعف در ریاضی، عکس از حنجره
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
کاردرمانی رهگشا
کاردرمانی رهگشا
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی کودک و بزرگسال، بازی درمانی، ماساژ درمانی، لباس فضایی، اتاق حسی(تاریک)
اصفهان، خیابان کاوه
گفتاردرمانی و کاردرمانی توانا
گفتاردرمانی و کاردرمانی توانا
کاردرمانی و توانبخشی توانا در اصفهان
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، کاردرمانی ذهنی، بیش فعالی، اتیسم، توانمندسازی عصبی
اصفهان، خیابان میرزاطاهر غربی
کاردرمانی، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: غربالگیری کودکان ۴تا۶ سال پیش دبستان، اختلال یادگیری، گفتاردرمانی، کاردرمانی درکی حرکتی، بازی درمانی
اصفهان، خیابان وحید میانی
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger