گفتاردرمانی پایتخت پارسه (چهارباغ بالا)
گفتاردرمانی پایتخت پارسه (چهارباغ بالا)
شعبه دو
زمینه‌های کاری: مشاوره و روانشناسی، جلسات افزایش توجه و رفتار درمانی، عکس برداری از حنجره، استروبوسکوپی حنجره، تست هوش
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger