گفتاردرمانی پایتخت پارسه (دروازه شیراز)
گفتاردرمانی پایتخت پارسه (دروازه شیراز)
شعبه دو
زمینه‌های کاری: مشاوره و روانشناسی، عکس از حنجره، بازی درمانی، سکته مغزی، ضعف در نوشتن
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger