گفتاردرمانی و کاردرمانی توان افزا (شعبه رودهن)
گفتاردرمانی و کاردرمانی توان افزا (شعبه رودهن)
زمینه‌های کاری: اختلال یادگیری، کاردرمانی ذهنی، شکاف کام و لب، ناتوانی هوشی، مشکلات تلفظ
تهران، رودهن
کاردرمانی برنا
کاردرمانی برنا
طب فیزیکی و توانبخشی
زمینه‌های کاری: مداخلات تخصصی در بیماران ارتوپدی، نقص توجه، اسنوزلن تراپی، ضایعات نخاعی، کاردرمانی حسی حرکتی
تهران، خیابان پیروزی
دکتر رکسانا قریشی
دکتر رکسانا قریشی
کاردرمانی شمال تهران
زمینه‌های کاری: جراحی های مچ و دست، تنیس البو، کاردرمانی تخصصی دست (هندتراپی)برای حل مشکلات ارتوپدی دست مانند شکستگی ها، آسیبهای رباط های زانو و لیگامانهای مچ پا، ساخت انواع اورتز های ارنج و مچ و انگشتان
تهران، تجریش
کاردرمانی فرناز فرشچی
کاردرمانی فرناز فرشچی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی دردهای آرنج، کاردرمانی ضعف های عضلانی و عصبی، کاردرمانی سندروم تونل کارپ، کاردرمانی بدشکلی های استخوانی، کاردرمانی جسمی
تهران، اکباتان
کاردرمانی فرناز فرشچی ( بیمه )
کاردرمانی فرناز فرشچی ( بیمه )
زمینه‌های کاری: کاردرمانی سکته مغزی، کاردرمانی ام اس، کاردرمانی دردهای آرنج، کاردرمانی ارتوپدی، کاردرمانی جراحی های ترمیم تاندون و عصب
تهران، اکباتان
کاردرمانی فرناز فرشچی ( آپادانا )
کاردرمانی فرناز فرشچی ( آپادانا )
زمینه‌های کاری: کاردرمانی شکستگی ها، کاردرمانی بدشکلی های استخوانی، کاردرمانی ام اس، کاردرمانی ضعف های عضلانی و عصبی، کاردرمانی پارکینسون
تهران، اکباتان
کاردرمانی فرناز فرشچی ( اکباتان )
کاردرمانی فرناز فرشچی ( اکباتان )
زمینه‌های کاری: کاردرمانی تخصصی دست، کاردرمانی آرتروز، کاردرمانی پارکینسون، کاردرمانی جراحی های ترمیم تاندون و عصب، کاردرمانی سکته مغزی
تهران، اکباتان
کلینیک توانبخشی مسیحا(هفت حوض)
کلینیک توانبخشی مسیحا(هفت حوض)
زمینه‌های کاری: تاخیر کلامی، کاردرمانی ذهنی، بیش فعالی، استعدادیابی، مشاوره و روانشناسی
تهران، نارمک
کلینیک توانبخشی مسیحا(نارمک)
کلینیک توانبخشی مسیحا(نارمک)
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، استعدادیابی، بیش فعالی، لکنت، مشاوره و روانشناسی
تهران، نارمک
کلینیک توانبخشی مسیحا(چهارراه تلفنخانه)
کلینیک توانبخشی مسیحا(چهارراه تلفنخانه)
زمینه‌های کاری: مشکل در تلفظ کلمات، اختلالات طیف اتیسم، لکنت، گفتاردرمانی، مشکلات حسی
تهران، نارمک
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهران نو )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهران نو )
زمینه‌های کاری: اختلالات تلفظی، کم توانی ذهنی، کاردرمانی جسمی اختلالات نورولوژیک، کاردرمانی ذهنی اختلالات رفتاری، کاردرمانی جسمی تاخیر رشد
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( حکیمیه )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( حکیمیه )
زمینه‌های کاری: کم توانی ذهنی، کاردرمانی جسمی اختلالات نورولوژیک، کاردرمانی حسی و حرکتی برای اتیسم، کاردرمانی جسمی تاخیر رشد، سکته مغزی
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( نارمک )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( نارمک )
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی تاخیر ذهنی، کاردرمانی جسمی اختلالات ارتوپدیک، کاردرمانی جسمی تاخیر رشد، اتیسم، لکنت زبان
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهرانپارس )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهرانپارس )
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی یادگیری، کاردرمانی ذهنی اختلالات رفتاری، اختلالات یادگیری، اختلالات تاخیر در رشد گفتار و زبان، کاردرمانی ذهنی تاخیر ذهنی
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق
زمینه‌های کاری: کم توانی ذهنی، کاردرمانی جسمی اختلالات ارتوپدیک، سکته مغزی، اتیسم، کاردرمانی حسی و حرکتی برای اتیسم
تهران، تهرانپارس
محمد گوهری فر
محمد گوهری فر
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: آرتروز، مشکلات نورولوژی، تعویض مفصل، کاردرمانی و توانبخشی در منزل، کاردرمانی ذهنی
تهران، پیروزی
محمد گوهری فر ( پیروزی )
محمد گوهری فر ( پیروزی )
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی، کمردرد، سکته ی مغزی، مشکلات نورولوژی، مشکلات ارتوپدی
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهان
گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهان
زمینه‌های کاری: دیر صحبت کردن، کم شنوایی و کاشت حلزون، اختلال بلع، گروه درمانی، فلج مغزی
تهران، شهرک شریعتی (خانی آباد نو)
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، درمان لکنت، اتیسم، کاردرمانی شمس آباد، کاردرمانی میدان بهشتی
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، کاردرمانی شمس آباد، کاردرمانی کودکان، تاخیرحرکتی، اختلالات یادگیری
میدان ملت، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: توجه، درمان لکنت، تاخیرحرکتی، کاردرمانی شرق تهران، اختلالات ارتوپدی
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، کاردرمانی شمس آباد، کاردرمانی ذهنی، گفتاردرمانی مجیدیه شمالی، اتیسم
مجیدیه، شمس آباد
کاردرمانی، گفتاردرمانی و روانشناسی 786پادما
کاردرمانی، گفتاردرمانی و روانشناسی 786پادما
زمینه‌های کاری: ام اس، اختلالات ارتوپدی، آرتروز، بازی درمانی، گفتاردرمانی
تهران، فلکه دوم صادقیه
کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران‌ (مرکز دولتی)
کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران‌ (مرکز دولتی)
زمینه‌های کاری: دوشن، یکپارچگی حسی، کلینیک جسمی، اختلال حرکتی، آلزایمر
تهران، -
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر پرند
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر پرند
زمینه‌های کاری: ***، پارکینسون، ***، ام اس، آفازی
تهران
گفتاردرمانی و کاردرمانی خانه سبز نازی آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی خانه سبز نازی آباد
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی، شکاف کام و لب، بیش فعالی، اختلالات یادگیری، مشکلات تولید گفتار
تهران
گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهور
گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهور
زمینه‌های کاری: درمان اختلالات اسکلتی عضلانی، بیش فعالی، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، کاردرمانی ذهنی، درمان لکنت
تهران، -
مصطفی بنائی
مصطفی بنائی
کاردرمانی در منزل، هوم ویزیت
زمینه‌های کاری: کاردرمانی در ازگل، کاردرمانی بعدازتزریق بوتاکس درمشکلات حرکتی، کاردرمانی وفیزیوتراپی درالتهاب تاندونها، کاردرمانی جسمی وحرکتی، کاردرمانی وفیزیوتراپی در ستارخان
تهران، پاسداران
دکتر اشکان ایرانی
دکتر اشکان ایرانی
متخصص: کاردرمانی (طب کار)
زمینه‌های کاری: گفتار درمانی، نوروفیدبک، آموزش، تشخیص و درمان بیماری‌های ارتوپدی، افزایش توجه و تمرکز
تهران، خیابان شریعتی
محمدهادی آل آقا
محمدهادی آل آقا
ارتوپدی
زمینه‌های کاری: مشاوره تلفنی، کارشناس ارتزوپروتز
تهران، خیابان دماوند
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger