گفتاردرمانی پایتخت پارسه (دروازه شیراز)
گفتاردرمانی پایتخت پارسه (دروازه شیراز)
شعبه دو
زمینه‌های کاری: مشاوره و روانشناسی، عکس از حنجره، بازی درمانی، سکته مغزی، ضعف در نوشتن
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
گفتاردرمانی و کاردرمانی هونا (دروازه شیراز )
گفتاردرمانی و کاردرمانی هونا (دروازه شیراز )
ارزیابی، تشخیص، مشاوره و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: لکنت، اختلال یادگیری و آموزشی، اختلالات تولید و تلفظ، بهداشت صوت و آوا سازی، اتیسم
اصفهان، میدان آزادی
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger