گفتاردرمانی و کاردرمانی توان افزا (شعبه رودهن)
گفتاردرمانی و کاردرمانی توان افزا (شعبه رودهن)
زمینه‌های کاری: اختلال یادگیری، کاردرمانی ذهنی، شکاف کام و لب، ناتوانی هوشی، مشکلات تلفظ
تهران، رودهن
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش
گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، موسیقی درمانی، تست هوش، داریوش نیکبخت
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، تاخیر حرکتی در کودکان، آسیب عصب و تاندون دست، اتیسم، مشکلات تولید گفتار
تهران، خیابان آزادی
کاردرمانی برنا
کاردرمانی برنا
طب فیزیکی و توانبخشی
زمینه‌های کاری: مداخلات تخصصی در بیماران ارتوپدی، نقص توجه، اسنوزلن تراپی، ضایعات نخاعی، کاردرمانی حسی حرکتی
تهران، خیابان پیروزی
گفتاردرمانی دکتر سلطانی
گفتاردرمانی دکتر سلطانی
زمینه‌های کاری: کارگاه مادر و کودک، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات یادگیری، درمان لکنت، اختلالات بلع
تهران، شهرک غرب
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک در شهرک غرب
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک در شهرک غرب
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان ندول صوتی، کاردرمانی ذهنی کودکان، اختلال توجه و تمرکز، استروبوسکوپی حنجره، تحریک الکتریکی مغز (tDCS)
تهران، سعادت آباد
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی کودکان، درمان اختلال بلع در کودکان فلج مغزی، استروبوسکوپی حنجره، درمان پولیپ صوتی، آندوسکوپی حنجره
تهران، سعادت آباد
توانبخشی و مشاوره افروز
توانبخشی و مشاوره افروز
کاردرمانی، گفتار درمانی، بازی درمانی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، بازی درمانی، اختلالات رفتاری، اختلالات یادگیری، گروه درمانی
تهران، نازی آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی روشا
گفتاردرمانی و کاردرمانی روشا
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، گفتاردرمانی، اتاق تاریک، ادراکی_حرکتی، تاخیر کلامی)
تهران، خیابان آزادی
صبا زاهدپور
صبا زاهدپور
کاردرمانی نورولوژی و ارتوپدی اندام فوقانی و دست
زمینه‌های کاری: توانبخشی سندروم تونل کوبیتال، کاردرمانی مشکلات نورولوژی، کاردرمانی درد های آرنج، کاردرمانی دست در سکته مغزی، کاردرمانی پس از شکستگی
تهران، پونک
توانبخشی خازنی ( مهرآباد )
توانبخشی خازنی ( مهرآباد )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان، بازی درمانی، ماساژدرمانی مخصوص کودکان و بزرگسالان، اختلالات رفتاری
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( امام زاده حسن )
توانبخشی خازنی ( امام زاده حسن )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان، اختلالات بلع، آفازی، کاردرمانی ذهنی، کاردرمانی جسمی
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( فلاح )
توانبخشی خازنی ( فلاح )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، اختلالات یادگیری، توانمند سازی ذهنی و شناختی کودکان، مشکلات تلفظ، ماساژدرمانی مخصوص کودکان و بزرگسالان
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( شهرک ولیعصر )
توانبخشی خازنی ( شهرک ولیعصر )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، اختلالات بلع، کاردرمانی جسمی، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش، ماساژدرمانی مخصوص کودکان و بزرگسالان
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( تهرانسر )
توانبخشی خازنی ( تهرانسر )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، ماساژدرمانی مخصوص کودکان و بزرگسالان، آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان، کم شنوایی، اختلالات یادگیری
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( یافت آباد )
توانبخشی خازنی ( یافت آباد )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: آفازی، درمان لکنت، آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان، اتیسم، مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی
توانبخشی خازنی
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: آفازی، اختلالات یادگیری، ماساژدرمانی مخصوص کودکان و بزرگسالان، آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان، کم شنوایی
تهران، یافت آباد
کاردرمانی فرناز فرشچی
کاردرمانی فرناز فرشچی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی دردهای آرنج، کاردرمانی ضعف های عضلانی و عصبی، کاردرمانی سندروم تونل کارپ، کاردرمانی بدشکلی های استخوانی، کاردرمانی جسمی
تهران، اکباتان
کاردرمانی فرناز فرشچی ( بیمه )
کاردرمانی فرناز فرشچی ( بیمه )
زمینه‌های کاری: کاردرمانی سکته مغزی، کاردرمانی ام اس، کاردرمانی دردهای آرنج، کاردرمانی ارتوپدی، کاردرمانی جراحی های ترمیم تاندون و عصب
تهران، اکباتان
کاردرمانی فرناز فرشچی ( آپادانا )
کاردرمانی فرناز فرشچی ( آپادانا )
زمینه‌های کاری: کاردرمانی شکستگی ها، کاردرمانی بدشکلی های استخوانی، کاردرمانی ام اس، کاردرمانی ضعف های عضلانی و عصبی، کاردرمانی پارکینسون
تهران، اکباتان
کاردرمانی فرناز فرشچی ( اکباتان )
کاردرمانی فرناز فرشچی ( اکباتان )
زمینه‌های کاری: کاردرمانی تخصصی دست، کاردرمانی آرتروز، کاردرمانی پارکینسون، کاردرمانی جراحی های ترمیم تاندون و عصب، کاردرمانی سکته مغزی
تهران، اکباتان
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهران نو )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهران نو )
زمینه‌های کاری: اختلالات تلفظی، کم توانی ذهنی، کاردرمانی جسمی اختلالات نورولوژیک، کاردرمانی ذهنی اختلالات رفتاری، کاردرمانی جسمی تاخیر رشد
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( حکیمیه )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( حکیمیه )
زمینه‌های کاری: کم توانی ذهنی، کاردرمانی جسمی اختلالات نورولوژیک، کاردرمانی حسی و حرکتی برای اتیسم، کاردرمانی جسمی تاخیر رشد، سکته مغزی
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( نارمک )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( نارمک )
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی تاخیر ذهنی، کاردرمانی جسمی اختلالات ارتوپدیک، کاردرمانی جسمی تاخیر رشد، اتیسم، لکنت زبان
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهرانپارس )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهرانپارس )
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی یادگیری، کاردرمانی ذهنی اختلالات رفتاری، اختلالات یادگیری، اختلالات تاخیر در رشد گفتار و زبان، کاردرمانی ذهنی تاخیر ذهنی
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق
زمینه‌های کاری: کم توانی ذهنی، کاردرمانی جسمی اختلالات ارتوپدیک، سکته مغزی، اتیسم، کاردرمانی حسی و حرکتی برای اتیسم
تهران، تهرانپارس
رویا شفیعی
رویا شفیعی
گفتاردرمانی حضوری، گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: کاردرمانی، آفازی، روانشناسی، کم شنوایی، اختلالات صوت
تهران، خیابان دماوند
محمد گوهری فر
محمد گوهری فر
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: آرتروز، مشکلات نورولوژی، تعویض مفصل، کاردرمانی و توانبخشی در منزل، کاردرمانی ذهنی
تهران، پیروزی
محمد گوهری فر ( پیروزی )
محمد گوهری فر ( پیروزی )
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی، کمردرد، سکته ی مغزی، مشکلات نورولوژی، مشکلات ارتوپدی
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهان
گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهان
زمینه‌های کاری: دیر صحبت کردن، کم شنوایی و کاشت حلزون، اختلال بلع، گروه درمانی، فلج مغزی
تهران، شهرک شریعتی (خانی آباد نو)
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، درمان لکنت، اتیسم، کاردرمانی شمس آباد، کاردرمانی میدان بهشتی
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، کاردرمانی شمس آباد، کاردرمانی کودکان، تاخیرحرکتی، اختلالات یادگیری
میدان ملت، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: توجه، درمان لکنت، تاخیرحرکتی، کاردرمانی شرق تهران، اختلالات ارتوپدی
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، اختلال یادگیری، مشاوره رفتاری و تحصیلی توسط روانشناسان متخصص، tdcs، سکته مغزی
تهران، پیروزی
فائزه فرزادی ( سید خندان )
فائزه فرزادی ( سید خندان )
گفتاردرمانی و عکسبردای از حنجره
زمینه‌های کاری: لکنت، تست بویایی و ارائه پکیج درمانی، خوانندگان سبک مختلف پاپ، کم شنوایی، اختلال صوت
تهران، اتوبان رسالت غرب به شرق
فائزه فرزادی ( سبلان )
فائزه فرزادی ( سبلان )
گفتاردرمانی و عکسبردای از حنجره
زمینه‌های کاری: درمان اختلال بلع در کودک و بزرگسالان، آنالیز آکوستیک، کم شنوایی، استروبوسکوپی، اختلال صوت
تهران، اتوبان رسالت غرب به شرق
فائزه فرزادی ( مجیدیه )
فائزه فرزادی ( مجیدیه )
گفتاردرمانی و عکسبردای از حنجره
زمینه‌های کاری: توانبخشی صدا در بیماران مبتلا به سرطان حنجره، مداح، تاخیر در رشد زبان، خوانندگان سبک مختلف پاپ، سنتی و کلاسیک
تهران، اتوبان رسالت غرب به شرق
فائزه فرزادی
فائزه فرزادی
گفتاردرمانی و عکسبردای از حنجره
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظی کودکان، اختلال بلع، دوبلر، توانبخشی صدا در بیماران مبتلا به سرطان حنجره، استروبوسکوپی
تهران، اتوبان رسالت غرب به شرق
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، کاردرمانی شمس آباد، کاردرمانی ذهنی، گفتاردرمانی مجیدیه شمالی، اتیسم
مجیدیه، شمس آباد
کاردرمانی، گفتاردرمانی و روانشناسی 786پادما
کاردرمانی، گفتاردرمانی و روانشناسی 786پادما
زمینه‌های کاری: ام اس، اختلالات ارتوپدی، آرتروز، بازی درمانی، گفتاردرمانی
تهران، فلکه دوم صادقیه
گفتاردرمانی و کاردرمانی ذهن گویا
گفتاردرمانی و کاردرمانی ذهن گویا
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، آفازی، مشکلات تلفظ، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، مشکلات تولید گفتار
تهران، خیابان دکترقریب
سجاد سیاوش
سجاد سیاوش
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: فلج مغزی، کاردرمانی بزرگسال و کودک، تاخیر حرکتی، تنگی کانال نخاعی‌، سکته مغزی
تهران، جمالزاده جنوبی
کاردرمانی رها
کاردرمانی رها
کاردرمانی تخصصی بیماریهای مغز و اعصاب بزرگسالان
زمینه‌های کاری: کاردرمانی فلج مغزی، کاردرمانی سکته مغزی، حرکات اصلاحی، کاردرمانی ضربه مغزی، کاردرمانی پارکینسون
تهران، جنت آباد مرکزی
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیدنو
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیدنو
کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی، گفتاردرمانی، بازی درمانی و مشاوره
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، دیزارتری، اختلالات تکاملی، اختلالات یادگیری، فلج مغزی
تهران، بزرگراه رسالت
کاردرمانی سپهر
کاردرمانی سپهر
زمینه‌های کاری: ویزیت بیماران در منزل، کاردرمانی جسمی و روانی بیماران سکته مغزی و ضایعات نخاعی، مشاوره با حضور روانشناس
تهران، -
کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران‌ (مرکز دولتی)
کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران‌ (مرکز دولتی)
زمینه‌های کاری: دوشن، یکپارچگی حسی، کلینیک جسمی، اختلال حرکتی، آلزایمر
تهران، -
دکتر فرناز محسنی
دکتر فرناز محسنی
کاردرمانگر و دکتری بیومکانیک ورزشی
زمینه‌های کاری: ضربه مغزی، کاردرمانی جسمی بزرگسال، بررسی تاثیر اختلالات بر عملکرد فرد، ام اس، ورزش درمانی و حرکات اصلاحی
تهران، جنت آباد مرکزی و سعادت آباد
کاردرمانی و گفتاردرمانی حامی
کاردرمانی و گفتاردرمانی حامی
زمینه‌های کاری: آفازی، اختلالات یادگیری، کاردرمانی جسمی، شکاف کام و لب، مشکلات توجه و تمرکز
تهران، پاسداران
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهسا مقدم
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهسا مقدم
زمینه‌های کاری: مشکلات توجه و تمرکز، شکاف کام و لب. درمان لکنت، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، بیش فعالی، اختلالات بلع
تهران، -
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر پرند
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر پرند
زمینه‌های کاری: ***، پارکینسون، ***، ام اس، آفازی
تهران
گفتاردرمانی و کاردرمانی خانه سبز نازی آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی خانه سبز نازی آباد
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی، شکاف کام و لب، بیش فعالی، اختلالات یادگیری، مشکلات تولید گفتار
تهران
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger